Filipiak Babicz Legal
Powrót
Stanisław Olek
Radca prawny

01 Wykształcenie

W 2014 roku ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i obronił pracę magisterską pt. „Umowa deweloperska w prawie polskim”. Już wówczas – najpierw jako student prawa, a następnie jako aplikant radcowski, zajmował się obsługą prawną deweloperów. Gdy stał się samodzielnym prawnikiem, wyspecjalizował się w obsłudze procesu sprzedaży lokali mieszkalnych, w ramach których współtworzył m.in. umowy deweloperskie, prospekty informacyjne, umowy kredytowe, umowy rachunków powierniczych, umowy o roboty budowlane. Reprezentując swoich Klientów, brał udział w licznych spotkaniach Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Filipiak Babicz Legal

Stanisław Olek