Filipiak Babicz Legal
Powrót

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w zakresie prawa karnego gospodarczego oraz prawnokarnych aspektów prawa medycznego.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwał szereg firm z sektora finansowego, w szczególności instytucje kredytowe w ramach spraw związanych z możliwością popełnienia przestępstwa oszustwa zarówno na szkodę pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy.
 

03 Osiągnięcia

Stypendysta grantu naukowego NCN ,,Sonata Bis”, trzykrotny stypendysta stypendium rektora UAM dla najlepszych studentów.

04 Wykształcenie

Studiuje Prawo na WPiA UAM. W kancelarii pracuje od listopada 2023 r. Od roku 2020 zdobywał doświadczenie w poznańskiej kancelarii adwokackiej.