Filipiak Babicz Legal
Powrót
Weronika Twerjanowicz
Aplikant radcowski

01 Specjalizacje

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w szczególności upadłościami konsumenckim oraz przedsiębiorców i i postępowaniami restrukturyzacyjnymi o zatwierdzenie układu.

02 Doświadczenie

Od II roku studiów łączy teorię zdobywaną na uczelni z praktyką, pracując w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, sporządzania umów i szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych. Obecnie nabywa doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

03 Osiągnięcie

  • Laureatka nagrody specjalnej w konkursie LegalTriathlon 2023 z zakresu LegalTech

04 Wykształcenie

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2018-2023). Obroniła pracę magisterską pt “Ochrona majątku dłużnika w egzekucji sądowej i upadłości konsumenckiej”. Obecnie jest w trakcie studiów II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W kancelarii pracuje od stycznia 2023 r. Początkowo była asystentem prawnym oraz prawnikiem w Dziale Prawa Gospodarczego. Obecnie jest aplikantką radcowską w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości.