Filipiak Babicz Legal
Powrót
Wiktoria
 Licha
Aplikant adwokacki

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

02 Doświadczenie

W ramach codziennej praktyki w kancelarii, opracowuje strategie w sprawach karnych gospodarczych dot. działań na szkodę spółki, oszustw, prania pieniędzy, prowadzenia działalności tzw. parabankowej oraz przestępstw giełdowych. W związku z zaangażowaniem w interdyscyplinarne projekty zajmuje się zagadnieniami z pogranicza prawa finansowego, rynku kapitałowego, regulacji AML oraz wybranymi aspektami audytu śledczego. 

Jej zainteresowania zawodowe to prawo karne, prawa człowieka oraz regulacje z zakresu AML oraz risk management.

03 Osiągnięcia

W trakcie studiów magisterskich, coroczna laureatka Stypendium Rektora.

Odbyła wakacyjny staż w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Wydziale do spraw Postępowań Organów Ścigania, Zespołu Prawa Karnego.

Brała udział w projekcie badawczym – w zakresie analizy akt postępowań – Fundacji Court Watch Polska dotyczącym funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wobec przemocy domowej.

 

04 Wykształcenie

Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2022 r. W październiku 2023 r. rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku Audyt Śledczy – Kontrola i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.

Dodatkowo ukończyła certyfikowany kurs: z zakresu AML i sankcji – organizowany przez Instytut Compliance oraz kurs z zakresu ESG – organizowany przez Polski Fundusz Rozwoju.