Filipiak Babicz Legal
Powrót
Wojciech Włódarczak
Aplikant adwokacki

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w projektach z zakresu prawa karnego, w szczególności przestępstwach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw związanych z restrukturyzacją i upadłością. Aktywnie działa w sprawach dotyczących dużych podmiotów gospodarczych w zakresie spraw karno-gospodarczych. Uczestniczył również w obsłudze podmiotów gospodarczych w sprawach karnoskarbowych związanych z inwestycjami na krótkoterminowych instrumentach finansowych. W ramach swojej praktyki obsługiwał także szereg firm z sektora finansowego, w szczególności instytucje kredytowe w ramach spraw związanych z możliwością popełnienia przestępstwa oszustwa zarówno na szkodę pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy 

02 Wykształcenie

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz historię na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

03 Projekty

  • Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi w sprawach karnoskarbowych, dotyczących inwestycji na krótkoterminowych instrumentach finansowych; 
  • Kompleksowa obsługa pokrzywdzonego dużego podmiotu gospodarczego w sprawach karnych; 
  • Obsługa pokrzywdzonego podmiotu gospodarczego w sprawie dotyczącej przestępstw gospodarczych, popełnionych w związku z restrukturyzacją; 
  • Udział w sprawach dotyczących tymczasowych aresztowań; 
  • Udział w sprawach związanych z przywłaszczeniami korporacyjnych praw majątkowych, zwanych popularnie „kradzieżami spółek”.