Filipiak Babicz Legal
Powrót

01 Specjalizacje

Specjalizuje się w prawie spółek i obsłudze transakcyjnej procesów M&A.

Posiada kompleksowe doświadczenie w prowadzeniu transakcji share deal począwszy od vendor due diligence lub target due diligence, po tworzenie i negocjację dokumentacji transakcyjnej, w tym zabezpieczeń umownych.

Wspiera spółki handlowe we wdrażaniu korporacyjnych i kontraktowych narzędzi służących pozyskaniu kapitału własnego lub obcego.

Doradza przedsiębiorcom w procesach sprzedaży i kupna biznesu.

Oferuje wsparcie na etapie tworzenia i planowania spółki (w tym w formie joint venture), z uwzględnieniem prawnego zabezpieczenia interesu osób fizycznych wchodzących we współpracę.

Pomaga na etapie wyjścia ze spółki.

Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą spółek handlowych, w tym grup kapitałowych i podmiotów zagranicznych, zwłaszcza w ujęciu korporacyjnym, kontraktowym i w relacjach z podmiotami trzecimi.

Posiada doświadczenie w pracy ze spółkami w restrukturyzacji. Rozumie niuanse wpływające na swobodę dysponowania aktywami, wierzycieli czy zabezpieczenia prawne.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki obsługiwała szereg firm z sektora inwestycyjnego, produkcyjnego, medycznego, spożywczego, a także IT i e-commerce.

W trakcie studiów pełniła funkcje w zarządzie regionalnym oraz organie kontrolnym ogólnopolskiego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa.

03 Projekty

  • Kompleksowe wsparcie klienta w transakcji mającej na celu sprzedaż spółki-córki do branżowego inwestora z sektora medycznego, w tym m.in. połączenie portfelowych spółek-sióstr, audyt wewnętrzny, udział w zewnętrznych audytach prawnych na etapie konkursu ofert potencjalnych kupujących oraz due diligence wybranego inwestora docelowego. Przygotowanie i negocjacja dokumentacji transakcyjnej. Na etapie potransakcyjnym obsługa rozliczeń holdingowej spółki sprzedającej ze wspólnikami. Wartość transakcji: ok. 44 mln PLN.
  • Wsparcie w transakcji mającej na celu wejście inwestora finansowego – funduszu private equity, w tym m.in. budowa holdingowej struktury polsko-holenderskiej, zakup spółki holenderskiej w charakterze inwestora branżowego, wymiana udziałów, umorzenia udziałów, zmiana modelu finansowania grupy wraz z dokumentacją zabezpieczeń, wsparcie w przygotowaniu i negocjacji dokumentacji transakcyjnej i zabezpieczeń umownych. Wartość transakcji: ok. 450 mln PLN.
  • Doradztwo prawne w transakcji sprzedaży spółki-córki do branżowego inwestora z sektora serwisów technologicznych. Wsparcie w procesie due diligence oraz przygotowaniu i negocjacji dokumentacji transakcyjnej. Wartość transakcji ok. 14 mln PLN

04 Wykształcenie

Studiowała Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest aplikantką radcowską III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W kancelarii pracuje od 2019 roku.