prof. UAM adw. dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach

Doktor habilitowana nauk prawnych

Adwokat 

ekspert z zakresu prawa karnego.

Wykładowca akademicki z uznanym dorobkiem naukowym (kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego) oraz czynny adwokat.

Umiejętnie łączy praktykę z teorią, co wykorzystuje w swoich publikacjach.

W obrębie jej zainteresowań pozostaje przede wszystkim prawo karne gospodarcze i skarbowe.

Prowadzi także zajęcia z prawa karnego i procesu karnego dla aplikantów adwokackich przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

 


16.02.2020

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia w prawie niemieckim

27.04.2018

„Sprawiedliwość i Bezpieczeństwo” – komentarz do proponowanych zmian w zakresie kary pozbawienia wolności

12.04.2018

RODO a odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych