Denis Jankowski

student V roku Prawa

aktywnie wspiera prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego.

Interesuje się przestępstwami gospodarczymi w tym także przestępstwami z ustawy o obligacjach. 


16.07.2019

Odszkodowanie czy więzienie – odpowiedzialność prawna za naruszenie ustawy o obligacjach