Denis Jankowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił pracę magisterską skupiającą się na posiadaniu środków odurzających lub substancji psychotropowych na własny użytek. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przestępstw narkotykowych, przestępstw związanych z rynkiem finansowym, a także prawa sportowego. Uwielbia pracować pod presją.


28.05.2024

Odpowiedzialność członków zarządu za niezłożenie sprawozdania finansowego

27.10.2023

Skarbówka posiada dostęp do kont podatników

31.01.2022

Blokady rachunku bankowego jeszcze dłużej

16.07.2019

Odszkodowanie czy więzienie – odpowiedzialność prawna za naruszenie ustawy o obligacjach