Marta Hermanowicz

adw. Marta Hermanowicz

Adwokat

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu karnym.

W ramach swojej praktyki zajmowała się sprawami z zakresu prawa karnego – na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

Autorka publikacji z dziedziny postępowania karnego, aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa i postępowania karnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych gospodarczych.

Specjalizuje się w tzw. przestępstwach bankowych oraz przestępstwach białych kołnierzyków.

Ponadto zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.


29.03.2024

Ochrona środowiska poprzez prawo karne wzmacniana przez Unię Europejską

24.01.2024

Podmioty zbiorowe będą ścigane za przestępstwa środowiskowe

30.08.2023

Ustawa antyspoofingowa to nie tylko nowe obowiązki, ale także nowe przestępstwa

31.05.2023

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna z tytułu działania na szkodę wierzycieli

28.04.2023

Gospodarowanie odpadami a sankcje administracyjne i odpowiedzialność karna

02.11.2022

Co oznacza rozpoczęcie działalności Prokuratury Europejskiej dla polskich przedsiębiorców?

21.09.2022

Planowane zmiany w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

12.04.2022

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO

29.04.2019

Odpowiedzialność za powołanie komitetu audytu z naruszeniem przepisów

23.10.2018

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych vol. 3

05.10.2018

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – nowa wersja projektu ustawy

09.08.2018

Split payment – nowe możliwości i zagrożenia

21.06.2018

Projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

15.06.2018

Oszustwo dotacyjne (297 kk) nie zawsze należy kwalifikować łącznie z oszustwem zwykłym (286 kk)