Marta Hermanowicz

adw. Marta Hermanowicz

Adwokat

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu karnym.

W ramach swojej praktyki zajmowała się sprawami z zakresu prawa karnego – na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

Autorka publikacji z dziedziny postępowania karnego, aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa i postępowania karnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych gospodarczych.

Specjalizuje się w tzw. przestępstwach bankowych oraz przestępstwach białych kołnierzyków.

Ponadto zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.


30.08.2023

Ustawa antyspoofingowa to nie tylko nowe obowiązki, ale także nowe przestępstwa

31.05.2023

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna z tytułu działania na szkodę wierzycieli

28.04.2023

Gospodarowanie odpadami a sankcje administracyjne i odpowiedzialność karna

02.11.2022

Co oznacza rozpoczęcie działalności Prokuratury Europejskiej dla polskich przedsiębiorców?

21.09.2022

Planowane zmiany w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

12.04.2022

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO

29.04.2019

Odpowiedzialność za powołanie komitetu audytu z naruszeniem przepisów

23.10.2018

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych vol. 3

05.10.2018

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – nowa wersja projektu ustawy

09.08.2018

Split payment – nowe możliwości i zagrożenia

21.06.2018

Projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

15.06.2018

Oszustwo dotacyjne (297 kk) nie zawsze należy kwalifikować łącznie z oszustwem zwykłym (286 kk)