adw. Marta Hermanowicz

Adwokat

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu karnym, postępowaniu egzekucyjnym.

W ramach swojej praktyki zajmowała się sprawami z zakresu prawa karnego – na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego, a także egzekwowaniem należności pieniężnych w ramach sądowego postępowania egzekucyjnego.

W latach 2012-2014 pełniła obowiązki Prezesa Koła Nauk Penalnych „Iure et Facto” działającego przy Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Koordynowała organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ku kontradyktoryjności. Proces karny w świetle projektowanych zmian”, która odbyła się w Poznaniu w dniach 22-23 kwietnia 2013 roku.

Autorka publikacji z dziedziny postępowania karnego, aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa i postępowania karnego.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


29.04.2019

Odpowiedzialność za powołanie komitetu audytu z naruszeniem przepisów

23.10.2018

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych vol. 3

05.10.2018

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – nowa wersja projektu ustawy

09.08.2018

Split payment – nowe możliwości i zagrożenia

21.06.2018

Projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

15.06.2018

Oszustwo dotacyjne (297 kk) nie zawsze należy kwalifikować łącznie z oszustwem zwykłym (286 kk)