Compliance

Compliance (zgodność z regulacjami) rozumiemy jako dostosowywanie działalności firm do przepisów prawa oraz wymagań, które zostały nałożone przez regulatora. Wymagania te mogą wynikać z dyrektyw, ustaw, rozporządzeń, zarządzeń / rekomendacji organów nadzoru, jak również branżowych kodeksów, dobrych praktyk oraz wewnętrznych polityk i procedur.

Głównym zadaniem compliance jest wsparcie kadry zarządzającej oraz całej firmy w ramach następujących zagadnień

  • Przeciwdziałania korupcji
  • Zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Zapobieganiu wykorzystywania informacji poufnych.
  • Oceny ryzyka klienta i dostarczaniu odpowiedniej informacji klientom.
  • Ochrony danych osobowych.
  • Zapobieganiu konfliktów interesów.

Skuteczny compliance jednak jest wtedy, kiedy jest w stanie w taki sposób wesprzeć organizację, aby ryzyko wystąpienia nieprawidłowości / niezgodności z prawem zostało zminimalizowane, a apetyt kadry zarządzającej organizacji na ryzyko był równy zero.


30.10.2020

Planowane zmiany w prawie spółek

02.09.2020

Ryzyka wynikające z kontroli wydatkowania pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej

30.10.2019

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML

04.06.2019

Odpowiedzialność karna compliance officera

29.04.2019

Odpowiedzialność za powołanie komitetu audytu z naruszeniem przepisów

19.03.2019

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie tzw. „ustawy deweloperskiej”

16.01.2019

Compliance w firmie – standard czy zbędny „gadżet”

08.01.2019

Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

21.12.2018

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – coraz bardziej radykalna

16.08.2018

Spory sądowe w zakładzie ubezpieczeń – rola compliance

09.08.2018

Split payment – nowe możliwości i zagrożenia

09.07.2018

Wewnętrzne procedury antykorupcyjne – strata czasu czy dobra inwestycja?

21.06.2018

Projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

25.05.2018

Compliance i marketing w zakładzie ubezpieczeń

07.05.2018

Skarga na wyrok uchylający sądu odwoławczego jako nowy środek zaskarżenia w postępowaniu karnym

12.04.2018

RODO a odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych