r. pr. Monika Hensler

Radca prawny

specjalizuje się w zakresie przestępstw tzw. białych kołnierzyków.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przygotowawczych jak i na późniejszych etapach.

Posiada doświadczenie m.in. w sprawach o oszustwa gospodarcze czy wyrządzenia szkody w majątku spółki.

 


29.02.2024

Odpowiedzialność karna za błąd medyczny

31.03.2023

Odpowiedzialność karna menedżera za rozporządzanie mieniem w okresie zagrożenia niewypłacalnością

30.04.2020

Projektowane zmiany przepisów kodeksu karnego dot. „rozszerzonej konfiskaty mienia”

28.06.2019

Nowe kary za zatory płatnicze