adw. dr Łukasz Pilarczyk

Doktor nauk prawnych

ekspert z zakresu prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Zajmuje się przede wszystkim problematyką odpowiedzialności karnej członków zarządu za działanie na szkodę spółki. Aktywnie uczestniczy w sprawach karnych gospodarczych. Wieloletni wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym oraz prawie i postępowaniu administracyjnym. W ramach swojej praktyki zajmował się m.in. prowadzeniem spraw karnych, w szczególności w zakresie prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego oraz obsługą prawną projektów z zakresu przetargów oraz prawa budowlanego.

Umiejętne łączy pracę naukową z praktyką prawniczą.

Autor licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.


30.12.2023

Czy wspólnik mniejszościowy spółki będzie mógł sabotować jej działania za pomocą prawa karnego?

19.10.2022

Roszczenia cywilne pokrzywdzonego w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

19.10.2020

Praktyczny przewodnik po naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem

17.08.2020

Przełomowe wyroki NSA w zakresie biegu przedawnienia zobowiązań i przestępstw podatkowych

26.03.2019

Propozycje zmian w prawie karnym skarbowym – w kierunku surowszej karalności

19.02.2019

Fiskus sięga po podsłuchy z postępowania karnego

12.11.2018

Czy niewłaściwe przechowywanie szczepionek powinno być karalne? O jednym z aspektów nowelizacji Prawa farmaceutycznego

24.10.2018

Karalne wyprowadzenie majątku w celu przeciwdziałania egzekucji – najnowsza praktyka

07.05.2018

Skarga na wyrok uchylający sądu odwoławczego jako nowy środek zaskarżenia w postępowaniu karnym

09.04.2018

Naprawienie szkody jako środek kompensacyjny – bezkosztowy sposób odzyskiwania wierzytelności