adw. dr Lucyna Staniszewska

Specjalizuje się w sprawach administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań zmierzających do wymierzenia sankcji administracyjnych, postępowań podatkowych, a także karnych-skarbowych. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z reprezentacją podmiotów z branży leczniczej w postępowaniach karnych, dyscyplinarnych i odszkodowawczych.

Prowadzi aktywną działalność naukową i dydaktyczną. Była czynnym uczestnikiem kilkunastu konferencji naukowych poświęconych prawu administracyjnemu.  Stale współpracuje z kwartalnikiem naukowym Studia Prawa Publicznego. Publikuje na łamach znanych i cenionych periodyków naukowych, takich jak: Państwo i Prawo, Monitor Prawniczy. Od czterech lat stale podejmuje się opieki nad Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną działającą przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza świadczącą pomoc prawną osobom potrzebującym. Prowadzi zajęcia z prawa administracyjnego dla studentów prawa, jak i administracji, prowadzi także szkolenie z prawa administracyjnego dla aplikantów WIA.

Ukończyła stacjonarne studia prawnicze oraz administracyjne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, każde z oceną bardzo dobrą

Ukończyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Obecnie jest jej członkiem.

Zakończyła stacjonarne studia doktoranckie na kierunku prawo. Obroniła pracę doktorską.


04.12.2018

Relacja z konferencji naukowej „Administratywizacja prawa karnego czy kryminalizacja prawa administracyjnego ?’’

05.03.2018

Ustawa o jawności życia publicznego – komentarz do projektu