Lucyna Staniszewska

adw. dr Lucyna Staniszewska

Doktor nauk prawnych

Adwokat 

specjalizuje się w sprawach administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań zmierzających do wymierzenia sankcji administracyjnych, postępowań podatkowych, a także karnych-skarbowych.

Posiada doświadczenie w sprawach związanych z reprezentacją podmiotów z branży leczniczej w postępowaniach karnych, dyscyplinarnych i odszkodowawczych.

Prowadzi aktywną działalność naukową i dydaktyczną w ramach zajęć z prawa administracyjnego dla studentów prawa, jak i administracji, prowadzi także szkolenie z prawa administracyjnego dla aplikantów WIA.


04.12.2018

Relacja z konferencji naukowej „Administratywizacja prawa karnego czy kryminalizacja prawa administracyjnego ?’’

05.03.2018

Ustawa o jawności życia publicznego – komentarz do projektu