04.12.2018

Relacja z konferencji naukowej „Administratywizacja prawa karnego czy kryminalizacja prawa administracyjnego ?’’

Konferencja naukowa „Administratywizacja prawa karnego czy kryminalizacja prawa administracyjnego ?” odbyła się w dniach 29-30 listopada br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja została objęta patronatem Prezydent Miasta Gdyni a także Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele nauk o administracji, prawie i postępowaniu administracyjnym, a także prawie i postępowaniu karnym oraz praktycy, którzy z karami o różnym charakterze stykają się na co dzień. Przedstawiciele środowisk, które mają zawodową styczność z różnymi rodzajami odpowiedzialności administracyjnej, karnej, wykroczeniowej, karno-skarbowej podkreślali rozrost w naszym państwie regulacji sankcyjnych, często trudno definiowalnych, odczuwanych przez obywateli jako poważne represje. Przedstawiciele środowisk naukowych wprowadzili uczestników konferencji w problematykę stosowania kar przez administrację, zarówno o charakterze pieniężnym, jak i niepieniężnym, a także problemu administratywizacji prawa karnego. Poruszona została także problematyka różnych reżimów odpowiedzialności w przygotowanym przez Resort Sprawiedliwości projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Poważne wątpliwości budzi charakter kar zwłaszcza druga z wymienionych kar, mianowicie rozwiązanie podmiotu zbiorowego.

Konferencję uświetnili wybitni naukowcy tacy jak prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak, wygłaszający referat wprowadzający na temat problematyki wymierzania kar przez administrację, prof. nadzw. UG Wojciech Zalewski pełniący funkcję Dziekana WPiA w Gdańsku zajmujący się problematyką prawa karnego, które jest wypierane przez regulacje administracyjne, jak i Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i sądowo administracyjnego prof. UG dr hab. Mariusz Bogusz prezentujący problematykę konstytucyjnych problemów zacierania się różnic pomiędzy karami administracyjnymi i kryminalnymi oraz wielu innych wybitnych przedstawicieli nauki oraz praktyki.

W drugim dniu konferencji, dr Lucyna Staniszewska, adwokat w Kancelarii FILIPIAKBABICZ wygłosiła referat na temat modelu wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.


Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali ważny problem zacierania się różnic pomiędzy karami administracyjnymi i kryminalnymi, a w konsekwencji i gwarancji dla jednostek ukaranych.
Założeniem organizatorów konferencji była integracja środowiska akademickiego oraz praktyków, celem wypracowania wspólnego stanowiska, jak i określenia dobrych praktyk na polu zmieniającej się rzeczywistości. Niewątpliwie ten cel został zrealizowany, a wszelkie ustalenia de lege ferenda i de lege lata znajdą się w monografii pokonferencyjnej.

Zobacz także:
09.12.2021

Gwarancyjny charakter przepisów o blokadzie rachunku – SN rozwiewa wątpliwości

12.10.2021

ZAOSTRZENIE KURSU, CZYLI KOLEJNY PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO

23.03.2018

Cena wolności – czy odszkodowanie za areszt przedsiębiorcy obejmie straty jakie poniesie jego firma?

14.03.2018

Znaczny wzrost liczby wnioskowanych i stosowanych tymczasowych aresztów – komentarz