Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Prawa Pracy
Powrót

Bieżąca obsługa pracodawców

01 Opis

Specjalizacja obejmuje bieżącą pomoc prawną dla pracodawców, w tym doradztwo w zakresie zatrudniania, umów o pracę, polityki kadrowej i procesów zwolnień. 

 • Doradztwo w kwestiach zatrudnienia, zatrudnienia pracowników tymczasowych, organizacji pracy (np. pracy zdalnej), czasu pracy 
 • Sporządzanie projektów dokumentów z obszaru prawa pracy i prawa HR, w tym dokumentów związanych z zatrudnieniem. 
 • Wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu polityki zatrudnieniowej, wynagrodzeniowej, BHP oraz innych polityk firmowych. 
 • Pomoc przy prowadzeniu postępowań powypadkowych. 
 • Pomoc prawna przy zwolnieniach pracowniczych. 
 • Analiza prawna regulaminów np. pracy, wynagradzania i innej dokumentacji wewnętrznej. 
 • Szkolenia dla działów HR, zarządu, pracowników. 
 • Wsparcie w audytach wewnętrznych. 
 • Alertowanie o zmianach z zakresu prawa pracy. 
 • Doradztwo w zakresie elektronizacji działu HR. 
 • Wsparcie procesu transferu pracowników, przejścia zakładu pracy. 
 • Prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi, przedstawicielami pracowników oraz radami pracowników we wszystkich sprawach wymagających od pracodawcy konsultacji, współpracy z tymi podmiotami. 
 • Wsparcie w zakresie pracowniczej własności intelektualnej. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Prawa Pracy