Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Prawa Pracy
Powrót

HR Compliance, system whistleblowingowy, zapobieganie nadużyciom,
postępowania wyjaśniające, zarządzanie kryzysem u pracodawcy

01 Opis

W ramach tej specjalizacji kancelaria identyfikuje ryzyka związane z brakiem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy i prawa HR, wspiera organizacje w tworzeniu i wdrażaniu systemów zapobiegania nadużyciom oraz w prowadzeniu postępowań wyjaśniających. Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie HR Compliance, pomoc w tworzeniu polityk wewnętrznych oraz wdrożenie efektywnych systemów whistleblowingowych (sygnaliści). 

  • Wdrożenie i przegląd systemów whistleblowingowych (sygnaliści). 
  • Budowanie i aktualizacja polityk HR oraz sporządzanie stosownej dokumentacji. 
  • Doradztwo w postępowaniach wyjaśniających. 
  • Ocena ryzyka i zarządzanie kryzysem w obszarze zatrudnieniowym. 
  • Szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej. 
  • Audyty wewnętrzne w obszarze prawa pracy i prawa HR. 
  • Przygotowanie dokumentacji i procedur wewnętrznych. 
  • Wdrażanie polityk odnoszących się do działalności konkurencyjnej, czynów nieuczciwej konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa, konfliktu interesów. 
  • Współpraca prawna przy budowaniu i przeprowadzaniu wew. kampanii informacyjnych dot. np. przeciwdziałania mobbingowi. 
  • Doradztwo i pomoc w sporządzaniu raportów ESG z zakresu zagadnień dot. społeczeństwa („S”).  

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Prawa Pracy