Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Prawa Pracy
Powrót

Spory sądowe

01 Opis

Kancelaria reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z prawem pracy,  w tym w sprawach o niezgodne z prawem zwolnienia, dyskryminację i mobbing, a  także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Kancelaria wspiera i reprezentuje pracodawców w postępowaniach wszczętych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wspieramy klientów na etapie przedkontrolnym, zaś podczas kontroli zapewniamy bieżące konsultacje oraz weryfikację działań podejmowanych przez organ przeprowadzający kontrolę. 

  • Reprezentacja przed sądami pracy. 
  • Doradztwo w sprawach o np. niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. 
  • Pomoc prawna w kwestiach m.in. nierównego traktowania w zatrudnieniu, mobbingu. 
  • Wsparcie w postępowaniach przed Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 
  • Przygotowanie i ocena dokumentacji prawnej w obszarze procesowym. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Prawa Pracy