10.04.2020

Rządowa agencja wywłaszczy właścicieli aplikacji do zarządzania lotami dronów

O aspektach prawa własności intelektualnej w Tarczy Antykryzysowej na łamach prawo.pl wypowiadają się dr adw. Anna Wilińska-Zelek oraz Agnieszka Nadolna:

Dr Anna Wilińska-Zelek nie ma wątpliwości, że tak szerokie uprawnienia budzą pewne kontrowersje. – W obecnej sytuacji można byłoby rozważyć bardziej proporcjonalne środki, które będą umożliwiać realizację celów ustawy. W szczególności należy do nich konstrukcja licencji przymusowej, która zostałaby ograniczona w czasie – uważa Dr Anna Wilińska-Zelek.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/jakie-uprawnienia-zyska-pazp-w-stosunku-do-tworcow-aplikacji-dla,499411.html

Zobacz także:
06.04.2020

Kolejny meet(IP)ing – tym razem online!

27.03.2020

Zwolnienia z opłat abonamentowych i wynagrodzeń OZZ w ramach Tarczy antykryzysowej

11.03.2020

Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej – sprawozdanie z konferencji

15.02.2020

IP Friendly – innowacyjny projekt MTP

12.02.2020

Wszczęcie postępowania antymonopolowego w stosunku do SAR Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej

03.02.2020

Zbiór przepisów dot. prawa reklamy

22.01.2020

T- 683/18 – znaki towarowe przeciwko porządkowi publicznemu

18.01.2020

Akademia PR Managera 360°