Filipiak Babicz Legal
Powrót

Kontrole i postępowania podatkowe

01 Opis

Reprezentujemy Klientów w kontrolach celno-skarbowych i kontrolach oraz postępowaniach podatkowych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam włączyć się do sprawy na każdym etapie postępowania. Na życzenie Klienta przejmujemy cały kontakt z organem podatkowym w czasie trwania kontroli/postępowania, tak aby prowadzone czynności były dla niego jak najmniej uciążliwe oraz nie zakłócały jego bieżącej działalności. 

Wsparcie FILIPIAK BABICZ TAX obejmuje m.in.:

  • Zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy.
  • Opracowanie strategii prowadzenia sporu.
  • Bieżący kontakt z organem podatkowym w celu wyjaśnienia wątpliwości organu przed wejściem w spór (o ile jest to możliwe).
  • Udział we wszelkich czynnościach związanych z prowadzoną kontrolą/postępowaniem (np. przesłuchania świadków).
  • Przygotowanie wszelkich pism, w tym m.in. odwołań od decyzji, skarg i skarg kasacyjnych.

Specjalizujemy się w postępowaniach dotyczących: cen transferowych, potencjalnych wyłudzeń podatku od towarów i usług, odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółek.

Przy wykonywaniu ww. czynności blisko współpracujemy z naszymi specjalistami z zakresu prawa karnego-skarbowego co pozwala nam zabezpieczyć Klientów przed odpowiedzialnością karno-skarbową lub maksymalnie ograniczyć jej zakres.

02 Doświadczenie

Nasze doświadczenie obejmuje:

  • Udział w licznych kontrolach i postępowaniach podatkowych dotyczących prawidłowości rozliczeń naszych klientów w podatkach dochodowych oraz podatku od towarów i usług.
  • Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących rzekomego udziału w tzw. „Karuzelach VAT”.
  • Wsparcie klientów w postępowaniach dotyczących stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku.
  • Udział w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółek.
  • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących postępowań egzekucyjnych w administracji.

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas