Filipiak Babicz Legal
Powrót

Kontrole i postępowania podatkowe

01 Opis

Reprezentujemy Klientów w kontrolach celno-skarbowych i kontrolach oraz postępowaniach podatkowych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam włączyć się do sprawy na każdym etapie postępowania. Na życzenie Klienta przejmujemy cały kontakt z organem podatkowym w czasie trwania kontroli/postępowania tak aby prowadzone czynności były dla nich najmniej uciążliwe oraz nie zakłócały ich bieżącej działalności.  

Wsparcie FILIPIAK BABICZ TAX obejmuje m.in.:  

  • Zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy; 
  • Opracowanie strategii prowadzenia sporu; 
  • Bieżący kontakt z organem podatkowym w celu wyjaśnienia wątpliwości organu przed wejściem w spór (o ile jest to możliwe); 
  • Udział we wszelkich czynnościach związanych z prowadzoną kontrolą/postępowaniem (np. przesłuchania świadków); 
  • Przygotowanie wszelkich pism, w tym m.in. odwołań od decyzji, skarg i skarg kasacyjnych. 

Specjalizujemy się w postępowaniach dotyczących: cen transferowych, potencjalnych wyłudzeń podatku od towarów i usług, odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółek. Przy wykonywaniu ww. czynności blisko współpracujemy z naszymi specjalistami z zakresu prawa karnego-skarbowego co pozwala nam zabezpieczyć Klientów przed odpowiedzialnością karno-skarbową lub maksymalnie ograniczyć jej zakres. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas