Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót

Administrator zabezpieczeń

01 Opis

Nasze doświadczenie w rozwiązywaniu zagadnień prawnych związanych z obsługą zadłużenia, w szczególności w zakresie oceny skutków prawnych zabezpieczeń wierzytelności, a także w obszarze postępowań upadłościowych i likwidacji majątku, sprzyja bezpieczeństwu prawnemu emisji obligacji. Dzięki wykwalifikowanej kadrze gwarantujemy wysoką jakość usług zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i organizacyjnym. 

 

Wsparcie w ramach usługi administratora zabezpieczeń obejmuje: 

  • pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń, 
  • wykonywanie, w razie potrzeby, praw z zabezpieczeń, 
  • uzyskiwanie tytułów wykonawczych obejmujących zabezpieczone wierzytelności, 
  • czynności obejmujące zamianę aktywów objętych zabezpieczeniem i stopniowe zwalnianie aktywów spod zabezpieczeń,
  • wykonywanie praw z rachunków zastrzeżonych, 
  • wykonywanie praw z pełnomocnictw udzielonych administratorowi zabezpieczeń. 

02 Projekty

Spółka z branży deweloperskiej (I) 

  • Udział jako administrator zabezpieczeń w procesie zabezpieczania wierzytelności z tytułu obligacji przez uzyskanie pełnomocnictw do jednostronnego przejęcia na własność wyodrębnionych lokali mieszkalnych, 
  • Udział w stopniowym zwalnianiu z zabezpieczeń lokali objętych pełnomocnictwami (w zależności od wysokości środków zgromadzonych na rachunku escrow. 

Spółka z branży deweloperskiej (II) 

  • udział w zabezpieczeniu emisji obligacji przez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego na udziałach w spółkach z o.o., oświadczenia o poddaniu się egzekucji i umowy podporządkowania i poręczenia. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Restrukturyzacji i Upadłości