Filipiak Babicz Legal
Powrót

Obsługa prawna syndyków i zarządców

01 Opis

W ramach świadczonych usług proponujemy kompleksowe wsparcie prawne syndyków, nadzorców oraz zarządców w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w których zostali ustanowieni. W prowadzonych przez nas projektach doradzamy pozasądowym organom postępowania w razie wystąpienia szczególnie skomplikowanych zagadnień prawnych czy konieczności sporządzenia niezależnych analiz. Przygotowujemy kompleksowe opinie prawne dotyczące konkretnych problemów i pytań prawnych wynikłych z postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, obejmujących analizę i ocenę prawną konkretnego stanu faktycznego.  

 

Reprezentujemy także syndyków oraz zarządców w procesach cywilnych, które są konsekwencją wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, a także w procesach o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia powodzenia upadłości bądź restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów prowadzonych w związku z czynnościami dłużnika podjętymi przed dniem ogłoszenia upadłości/otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 

 

Posiadamy także doświadczenie w realizacji działań informacyjnych wobec wierzycieli w postaci obsługi wszelkich zapytań ze strony wierzycieli dotyczących toczącego się postępowania w formie telefonicznej – dedykowana infolinia z zespołem ekspertów- czy w formie mailowej.​ 

  • Bieżące doradztwo prawne w ramach skomplikowanych i wielowątkowych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 
  • Obsługa prawna postępowań cywilnych związanych z upadłością lub restrukturyzacją prowadzonych przez syndyka/zarządcę bądź przeciwko niemu, 
  • Zarządzanie komunikacją oraz relacjami z wierzycielami w toku postępowania restrukturyzacyjnego czy upadłościowego (obsługa ​w języku polskim i angielskim), 
  • Wsparcie w przeprowadzeniu głosowania nad układem w przypadku dużych postępowań, liczących kilkuset bądź kilka tysięcy wierzycieli, 
  • Opinie i analizy prawne w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. 

02 Doświadczenie

DOŚWIADCZENIE I WYBRANE PROJEKTY: 

Obsługa prawna zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki z branży pożyczkowej 

Świadczyliśmy bieżącą obsługę prawną zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym firmy pożyczkowej, m.in. wspierając go w komunikacji z radą wierzycieli, przygotowaniu propozycji układowych, przeprowadzaniu głosowania nad układem oraz czynnościach procesowych dokonywanych w postępowaniu egzekucyjnym. 

Obsługa prawna syndyka w postępowaniu upadłościowym spółki z branży obrotu nieruchomościami 

Wspieraliśmy syndyka w postępowaniu upadłościowym dłużnika z branży obrotu nieruchomościami w bieżącej analizie skomplikowanych zagadnień prawnych występujących na etapie badania zasadności zgłoszeń wierzytelności oraz reprezentowaliśmy go w postępowaniach cywilnych obejmujących powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. 

Obsługa prawna zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym podmiotu zajmującego się archiwizacją dokumentów 

Doradzaliśmy zarządcy w bieżących zagadnieniach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia, prawem pracy oraz sporządzaniem spisu wierzytelności. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas