Filipiak Babicz Legal
Powrót

Ceny transferowe

01 Opis

Kompleksowo realizujemy projekty w zakresie cen transferowych. Zajmujemy się zarówno przygotowaniem dokumentacji, jak i audytem transakcji kontrolowanych, a także projektowaniem, czy też planowaniem poszczególnych transakcji czy całych polityk TP dla grup podmiotów powiązanych.

Nasze profesjonalne podejście pozwala na zminimalizowanie ryzyka podatkowego w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych.

W realizacji naszych projektów skupiamy się na indywidualnym podejściu do każdej transakcji i wypełnieniu obowiązków w jej zakresie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi wskazanych w ramach polskich przepisów dot. cen transferowych oraz międzynarodowych regulacji. 

Wsparcie FILIPIAK BABICZ TAX obejmuje m.in.:

 • Identyfikację obowiązków danego podmiotu w zakresie cen transferowych na podstawie zawieranych transakcji.
 • Wsparcie w zgromadzeniu określonych dokumentów oraz danych, potrzebnych do wypełnienia obowiązków.
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji lokalnej, analiz porównawczych / zgodności, formularza TPR-C/P oraz dokumentacji grupowej.
 • Audyt cen transferowych, na podstawie którego wskazujemy ewentualne obszary ryzyka.
 • Stworzenie od podstaw polityki cen transferowych w ramach danej grupy lub dostosowanie już istniejących założeń.
 • Wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi, zwłaszcza w przypadku potencjalnej kontroli / postępowania.
 • Szkolenia oraz warsztaty pozwalające na zrozumienie aspektów związanych z regulacjami dot. cen transferowych.

02 Doświadczenie

W zakresie cen transferowych:

 • Przygotowywaliśmy pełną dokumentację cen transferowych dla grup kapitałowych prowadzących swoją działalność na terenie Europy o skonsolidowanych przychodach przekraczających 300 mln PLN.
 • Wspieraliśmy naszych klientów w zabezpieczeniu transakcji pod kątem rynkowości stosowanych cen.
 • Uczestniczyliśmy w strukturyzacji transakcji i tworzeniu modeli rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi grup kapitałowych.
 • Pomagaliśmy Klientom w „uporządkowaniu” rozliczeń wewnątrzgrupowych.
 • Uzyskaliśmy szereg interpretacji podatkowych w zakresie cen transferowych oraz ustalenia relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi (lub ich braku).

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas