Filipiak Babicz Legal
Powrót

Doradztwo podatkowe dla firm rodzinnych

01 Opis

Specjalizujemy się w obsłudze polskich firm rodzinnych. Niezależnie od formy prawnej prowadzonego biznesu rodzinnego (jednoosobowy działalności gospodarczych, małe i średnie przedsiębiorstwa, dojrzałe, duże firmy prywatnych, startupy) świadczymy usługi doradztwa podatkowego na rzecz naszych Klientów z ukierunkowaniem na biznesowe aspekty ich działalności.

Zależy nam za tym, żeby rekomendowane przez nas rozwiązania odpowiadały biznesowym potrzebom naszych Klientów.

Nasze doświadczenie i projekty zrealizowane na rzecz firm rodzinnych sprawia, że rozumiemy przy tym jak ważny jest rodzinny biznes naszych Klientów.

Dążymy do tego, by proponowane przez nas rozwiązania pozostawały bezpieczne dla tych biznesów, a tam, gdzie jest to możliwe wskazujemy szansę na osiągnięcie korzyści finansowych/ podatkowych.

Oto kilka kluczowych aspektów doradztwa podatkowego dla polskich firm rodzinnych:

  1. Planowanie Sukcesji: Nasze doradztwo podatkowe obejmuje planowanie sukcesji, czyli przygotowanie właściwych strategii przejścia zarządzania i kontroli nad firmą na kolejne pokolenia. Naszym zadaniem w tym aspekcie pozostaje uwzględnienie efektów podatkowych, takich jak opodatkowanie spadków i darowizn oraz wykorzystanie preferencyjnych rozwiązań podatkowych, które mogą pomóc w przekazaniu majątku bez nadmiernych obciążeń podatkowych.
  2. Struktura Organizacyjna: Proponujemy naszym Klientom optymalne struktury organizacyjne firmy rodzinnej, które uwzględnia zarówno cele biznesowe, jak i podatkowe, a także kwestie zabezpieczenia prawnego.
  3. Planowanie Dochodów i Wydatków: Pomagamy w planowaniu dochodów i wydatków, aby zminimalizować obciążenia podatkowe.
  4. Wykorzystanie Preferencyjnych Przepisów Podatkowych: dokonujemy bieżącej analizy zmian w przepisach podatkowych i pomagamy wykorzystać preferencje i ulgi podatkowe.
  5. Optymalizacja Struktury Kapitałowej: W zależności od potrzeb i celów, pomagamy w optymalizacji struktury kapitałowej firmy rodzinnej, co może obejmować kwestie takie jak dywidendy, emisja akcji czy też reorganizacja struktury organizacyjnej (formy prawnej prowadzonej działalności).
  6. Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym: prowadząc doradztwa na rzecz firm rodzinnych stale oceniamy i wspieramy Klientów w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, aby uniknąć konsekwencji prawnych wynikających z zawiłych przepisów podatkowych.

02 Doświadczenie

Zdobyte doświadczenie, biznesowe podejście i zaangażowanie w sprawy naszych Klientów pozwalają nam budować i utrzymywać długoterminowe relacje.

Realizując doradztwo podatkowe na rzecz firm rodzinnych bierzemy pod uwagę biznes, bezpieczeństwo oraz korzyści, jakie możemy wygenerować dla naszych Klientów.

Dla naszych klientów firm rodzinnych:

  • Sporządziliśmy liczne opinie podatkowe dla przedsiębiorstw rodzinnych, które pozwoliły im na podejmowanie decyzji zapewniających osiągnięcie korzyści ekonomicznych i finansowych.
  • Stale tworzymy fundacje rodzinne.
  • Ustaliliśmy z Klientami zasady sukcesji prowadzonego przez nich biznesu.
  • Przeprowadziliśmy szereg reorganizacji struktur biznesowych pod kątem zabezpieczenia działalności i zgromadzonego majątku.

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas