Filipiak Babicz Legal
Powrót

Doradztwo podatkowe w restrukturyzacji i upadłości

01 Opis

Wspieramy Klientów w zakresie podatkowych aspektów procesu restrukturyzacji/upadłości, tak aby proces ten nie wiązał się z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

Z naszych usług mogą skorzystać zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele. Naszym celem jest także wskazanie niezbędnych do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych (np. reorganizacja działalności, ograniczenie kosztów).

Wsparcie FILIPIAK BABICZ TAX obejmuje m.in.:

  • Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorcy.
  • Określenie skutków podatkowych sprzedaży aktywów dokonywanej w trakcie postępowania upadłościowego oraz zabezpieczenie rozliczeń podatkowych Klienta interpretacją indywidualną.
  • Zaadresowanie kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne spółek.
  • Określenie które zobowiązania publicznoprawe zostały objęte układem i prowadzenie sporów z organami podatkowymi w tym zakresie.
  • Weryfikację obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.
  • Raportowanie schematów podatkowych (MDR), które mogą wystąpić w związku z procesem.
  • Weryfikację prawidłowości rozliczeń Klienta (np. stosowanie tzw. ulgi na złe długi).

02 Doświadczenie

Nasze doświadczenie obejmuje:

  • Bieżące wsparcie Klientów w aspektach podatkowych związanych z procesem restrukturyzacji i upadłości.
  • Zabezpieczenie rozliczeń Klientów uzyskanymi interpretacjami indywidualnymi, w tym m.in. odliczenia z tytułu VAT na kwotę ponad 7 mln PLN w zakresie ulgi na złe długi oraz transakcji dotyczących wierzytelności.

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas