Filipiak Babicz Legal
Powrót

Podatek od nieruchomości

01 Opis

Udzielamy doradztwa w zakresie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości. Uzyskają Państwo od nas kompleksowe wsparcie zarówno na poziomie doradztwa inwestycyjnego, kontaktu z organami podatkowymi, postępowań sądowo administracyjnych jak i kontroli podatkowych.  

Nasze wsparcie pozwoli Państwu na określenie obszarów ryzyka i optymalizacji, uzyskanie korzystnych interpretacji podatkowych a także odzyskanie nadpłaconego podatku za lata poprzednie. 

Wsparcie FILIPIAK BABICZ TAX w zakresie PON obejmuje m.in.:   

 • Doradztwo w zakresie planowania inwestycji, 
 • Określanie obszarów optymalizacji i ryzyka podatkowego, 
 • Audyt posiadanych nieruchomości, pomiar oraz wycena budowli, 
 • Wsparcie w kontakcie z gminami, 
 • Przygotowanie interpretacji podatkowych oraz opinii i komentarzy, 
 • Występowanie z wnioskami o nadpłatę, 
 • Reprezentowanie na etapie postępowań podatkowych i sądowo administracyjnych, 
 • Przygotowanie formularzy MDR w transakcjach, które są objęte obowiązkiem raportowania, 
 • Przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie PON, 
 • Kwartalna aktualizacja wytycznych dla działu księgowości, 
 • Monitorowanie zmian w zakresie aktów prawa miejscowego, 
 • Przygotowanie informatorów, szkoleń, warsztatów i webinarów dla stałych klientów. 

Zdajemy sobie sprawę z istoty indywidualnego podejścia w podatku od nieruchomości, dlatego każdą sprawę analizujemy w sposób kompleksowy dostosowując nasze doradztwo do najlepszych Państwa interesów. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas