Filipiak Babicz Legal
Powrót

AML, sanctions and criminal compliance

01 Opis

Compliance (zgodność z regulacjami) rozumiemy jako dostosowywanie działalności firm do przepisów prawa oraz wymagań, które zostały nałożone przez regulatora. Wymagania te mogą wynikać z dyrektyw, ustaw, rozporządzeń, zarządzeń / rekomendacji organów nadzoru, jak również branżowych kodeksów, dobrych praktyk oraz wewnętrznych polityk i procedur.

W ramach compliance wyróżnia się także tzw. „criminal compliance”, którego celem jest minimalizacja ryzyka zarówno indywidualnej odpowiedzialności karnej członków zarządu czy kadry menedżerskiej, jak również odpowiedzialności podmiotu zbiorowego jako całej organizacji.

Głównym zadaniem compliance jest wsparcie kadry zarządzającej oraz całej firmy w ramach następujących zagadnień:

 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Zapobieganie wykorzystywania informacji poufnych.
 • Ocena ryzyka klienta i dostarczanie odpowiedniej informacji klientom.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Zapobieganie konfliktom interesów.

Compliance jest skuteczny wtedy, kiedy jest w stanie w taki sposób wesprzeć organizację, aby ryzyko wystąpienia nieprawidłowości / niezgodności z prawem zostało zminimalizowane. 

Szczególnym obszarem criminal compliance, wymagającym specjalistycznej wiedzy i umiejętności jest AML, czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Ustawodawca wymaga od wielu podmiotów, tzw. instytucji obowiązanych, przestrzegania licznych szczegółowych obowiązków. Są to skomplikowane zagadnienia, często wymagające wsparcia prawnika posiadającego uprawnienia AML compliance oficera.

Praktyka AML, sanctions and criminal compliance obejmuje: 

 • wewnętrzne audyty, w tym AML
 • przygotowywanie wewnętrznych regulacji, w szczególności procedur AML
 • szkolenia dla kadry menedżerskiej i pracowników z zakresu compliance i AML
 • obronę w postępowaniach karnych, w których zarzuty związane są z tematyką AML
 • pomoc prawna w sprawach, w których zastosowano blokadę rachunku w związku z podejrzeniem prania pieniędzy w celu doprowadzenia do jej uchylenia

02 Doświadczenie

 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych, w szczególności w instytucjach obowiązanych 
 • opracowywanie procedur AML na potrzeby instytucji obowiązanych 
 • doprowadziliśmy do umorzenia postępowania w sprawie o pranie pieniędzy i zwolnienie blokady środków opiewających na blisko 1.000.000,00 euro 
 • doprowadziliśmy do umorzenia postępowania w sprawie dotyczącej transakcji międzynarodowej, tj. zakupu statku powietrznego za kwotę blisko 800.000,00 dolarów amerykańskich i zwolnienia blokady rachunku bankowego dokonanej w związku z podejrzeniem prania pieniędzy 
 • doprowadziliśmy do umorzenia postępowania w sprawie prowadzonej pod kątem podejrzenia prania brudnych pieniędzy, w której spółka z Wielkiej Brytanii otrzymała przez niemal rok 3.500.000 zł zwrotu VAT i zwolnienia blokady rachunków środków zgromadzonych na rachunku spółki 
 • w 2023 roku zorganizowaliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych „Kongres AML” -ogólnopolskie wydarzenie gromadzące najlepszych specjalistów z dziedziny przeciwdziałania praniu pieniędzy z Polski, a także z Europy. O szczegółach wydarzenia można przeczytać na stronie www.amlkongres.pl 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas