Filipiak Babicz Legal
Powrót

CyberCrime and CyberResponse

01 Opis

Do kategorii cyberprzestępstw zaliczane są w szczególności: 

  • Przestępstwa specyficzne dla cyberprzestrzeni, czyli takie, które tylko tam mogą być dokonane, np. nieuprawnione uzyskanie informacji – hacking, sabotaż komputerowy, ataki przeciwko systemom informatycznym, ataki typu DDoS, rozpowszechnianie złośliwych programów oraz łamanie zabezpieczeń oprogramowania – cracking, podsłuch komputerowy – sniffing itp., 
  • Przestępstwa popełniane za pomocą technik komputerowych, np. oszustwa komputerowe, fałszowanie pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy, zbywanie własnego lub cudzego dokumentu stwierdzającego tożsamość, publikacja w Internecie nielegalnych treści w mediach elektronicznych, np. materiałów związanych z nawoływaniem do nienawiści rasowej, przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych w Internecie, podawanie się w Internecie za inną osobę, zakładanie fałszywych profili z wykorzystaniem cudzych danych osobowych itp. 

Oczywiście najlepiej chronić się, by nie stać się ofiarą cyberprzestępstwa, jednak równie ważna jest także wiedza jak postępować w takim przypadku. Do walki z cyberprzestępczością powołane zostały specjalne wydziały w każdej komendzie wojewódzkiej policji oraz komendzie stołecznej. Ponadto w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje biuro ds. walki z cyberprzestępczością, które także koordynuje współpracę w tej dziedzinie ze służbami innych krajów. Szybka reakcja i złożenie odpowiednich wniosków dowodowych może pozwolić na znaczną minimalizację strat, dlatego warto skorzystać w takiej sytuacji z pomocy profesjonalistów.

02 Doświadczenie

  • Opracowanie wewnętrznej procedury cyberbezpieczeństwa 
  • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu zasad cyberbezpieczenstwa i cyberhigieny 
  • Reprezentowanie podmiotu pokrzywdzonego cyberprzestępstwem i doprowadzenie do skazania sprawcy oraz orzeczenia obowiązku naprawienia szkody w kwocie ponad 350 tys. zł 
  • Doprowadzenie do ustalenia i skazania autora zniesławiających wpisów internetowych 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas