Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Prawa Cywilnego
Powrót

Finansowanie projektów

01 Opis

Doradzamy kompleksowo w pełnej obsłudze procesów złożonego finansowania projektów począwszy od jego ustrukturyzowania aż do zakończenia.  

W ramach praktyki wspieramy również w procesach transakcyjnych dotyczących wierzytelności, jak również doradzamy podmiotom inwestującym w aktywa zagrożone.  

Zapewniamy wsparcie prawne we wszelkich postępowaniach sądowych odnoszących się do wierzytelności przysługującym podmiotom rynku finansowego i kapitałowego.

Praktyka obejmuje m.in.:

 • Obsługę procesu finansowania projektów inwestycyjnych (gł. nieruchomościowych oraz przejęć) po stronie dostawców finansowania lub otrzymującego finansowanie, w tym:
  • Strukturyzację finansowania, w tym typu private debt, mezzanine, emisja długu,
  • Zabezpieczanie stron finansowania,
  • Refinansowania projektów, restrukturyzację zadłużenia w ramach finansowań projektów
 • Obrót wierzytelnościami, w tym transakcje wierzytelnościowo-nieruchomościowe, w tym:
  • Due diligence wierzytelności, zabezpieczeń oraz prognoz odzysku,
  • Opracowywanie i negocjowanie schematów transakcyjnych (w tym sekurytyzacja, subpartycypacja), oraz przygotowywanie dokumentacji
  • Obsługa potransakcyjna, w tym obsługa procesów hipotecznych
  • Realizacja odzysku z wierzytelności, w tym wykupy lewarowane długiem
 • Inwestycje w aktywa zagrożone (distressed assets), w tym:
  • Due diligence aktywów zagrożonych
  • Opracowanie schematu inwestycyjnego
  • Wyjście z inwestycji
  • Stabilizowanie pozycji prawnej właściciela nabywanych aktywów, w tym eliminacja zagrożeń prawnych związanych z aktywami
 • Spory instytucji finansowych i kapitałowych, w tym:
  • Reprezentację sądową w sporach na tle finansowania projektów między dostawcami finansowania a beneficjentami finansowania,
  • Spory między dostawcami finansowania,
  • Dochodzenie wierzytelności trudnych, w tym określanie optymalnych strategii dochodzenia roszczeń w złożonych podmiotowo i przedmiotowo stanach faktycznych

Zespół praktyki finansowania projektów tworzą prawnicy posiadający ugruntowane i unikalne kompetencje w obszarze prawa i finansów legitymujący się doświadczeniem zdobytym przy obsłudze kilkunastu istotnych transakcji o znaczących wolumenach kwotowych oraz rozbudowanych strukturach, w tym z elementami jurysdykcji zagranicznych oraz wykorzystaniem bankowych standardów LMA.  

Zespół wyróżnia też unikalne doświadczenie oparte na przeprowadzonych kilkudziesięciu transakcjach dotyczących obrotu kilkuset wierzytelnościami o wolumenach od kilku do kilkudziesięciu mln zł każda.  

Kompetencje zespołu dopełnia doświadczenie w obszarze litigation, w tym ADR. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Prawa Cywilnego