Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Prawa Cywilnego
Powrót

Nieruchomości i proces inwestycyjny

01 Opis

Audytujemy i porządkujemy stan prawny nieruchomości. Doradzamy Klientom przy transakcjach nieruchomościowych. Reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Praktyka Nieruchomości i proces inwestycyjny obejmuje: 

  • Reprezentacja inwestorów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego, jak również przed sądami administracyjnymi w tym przygotowanie kompleksowej strategii postępowania; sporządzanie pism (odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarg) w toku postępowania; uczestnictwo w rozprawach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi; 
  • Doradztwo prawne w sprawach o decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie;  
  • Wsparcie przedtransakcyjne – badanie stanu prawnego nieruchomości; opracowanie i opiniowanie umów przedwstępnych i przyrzeczonych; 
  • Transakcje sprzedaży nieruchomości; 
  • Umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy – wsparcie polegające na przygotowaniu umów, ich opiniowaniu i negocjacji; 
  • Ustanowienie i zniesienie hipoteki; 
  • Użytkowanie, służebności 
  • Zniesienie współwłasności; 
  • Postępowania sporne związane z nieruchomościami – reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z nieruchomościami, robotami budowlanymi; 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Prawa Cywilnego