Filipiak Babicz Legal
Powrót

Ochrona cywilna członków zarządu

01 Opis

Wraz z innymi działami Kancelarii zapewniamy kompleksową obsługę członków zarządu, którym grozić może osobista odpowiedzialność w stosunku do spółki za wyrządzoną jej szkodę, jak i za zobowiązania spółki. Członkowie zarządu zobowiązani do działania z należytą starannością wynikającą z zawodowego charaktery funkcji narażeni są na ryzyka odpowiedzialności w całym cyklu życia członka zarządu.  

Nasi prawnicy nie tylko reprezentują członków zarządu w postępowaniach cywilnych, ale także przygotowują opinie prawne i analizy pozwalające członkom zarządu na podjęcie świadomych decyzji bezpiecznych dla biznesu, w tym zgodnych z zasadą biznesowej oceny sytuacji.

Praktyka Bezpieczny zarząd obejmuje: 

  • Fachowe doradztwo prawne 
  • Sporządzanie opinii prawnych 
  • Szkolenia dla kadr menedżerskich 
  • Przygotowanie pism procesowych w postępowaniach sądowych,  
  • Reprezentowanie członków zarządu przed sądami we wszystkich instancjach oraz w postępowaniach nadzwyczajnych 

 

02 Doświadczenie

  • Doprowadzenie do uchylenia przez Sąd Najwyższy wyroku przeciwko członkowi zarządu odpowiadającemu za zobowiązania sp. z o. o. – komplementariusza spółki komandytowej, 
  • Sporządzenie opinii prawnych na temat ewentualnej odpowiedzialności cywilnej z art. 293 i art. 299 ksh, 
  • Przeprowadzenie szkoleń oraz występowanie na konferencjach poświęconych tematyce odpowiedzialności cywilnej członków zarządu. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas