Filipiak Babicz Legal
Powrót

Przestępstwa karnoskarbowe

01 Opis

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe polegają na naruszeniu interesów finansowych Skarbu Państwa, są zazwyczaj związane z nieprawidłowościami dotyczącymi rozliczeń podatkowych, ale też np. z uiszczaniem należności celnych i organizacją gier hazardowych. Odpowiedzialność karna za ich popełnienie dotyczyć może jednak nie tylko podatników, ale także osób zajmujących się w imieniu podatników ich sprawami gospodarczymi (np. członkowie zarządu spółki prawa handlowego będącej podatnikiem, prokurenci, dyrektorzy finansowi, księgowi). 

Od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie organów ścigania przestępczością podatkową, co oczywiście wiąże się z koniecznością zapobiegania uszczerbkom majątkowym Skarbu Państwa wynikającym z posługiwania się nierzetelnymi fakturami czy nielegalną optymalizacją podatkową. Od 2017 roku posługiwanie się nierzetelnymi fakturami może zostać w pewnych sytuacjach uznane nawet za zbrodnię, w związku z której popełnieniem grozić będzie wieloletnia kara pozbawienia wolności. Tym bardziej uzasadnia to konieczność konsultacji sprawy z profesjonalnym pełnomocnikiem.  

Znajomość prawa karnego skarbowego umożliwia m.in.: 

 • Uniknięcie odpowiedzialności karnej przy dokonywaniu optymalizacji podatkowej; 
 • Ocenę grożącego nam ryzyka, gdy nasz kontrahent został przez organy podatkowe uznany za nierzetelnego podatnika; 
 • Uniknięcie odpowiedzialności karnej przy nieopłacaniu należności publicznoprawnych z powodu problemów finansowych; 
 • Wzięcie pod uwagę ryzyk związanych z odpowiedzialnością karnoskarbową przy analizowaniu aspektów podatkowych planowanej transakcji; 
 • Przyjęcie najlepszej strategii działania w powiązanych z postępowaniem karnoskarbowym postępowaniach podatkowych; 
 • Uniknięcie sytuacji, gdy organy podatkowe uniemożliwiają przedawnienie należności podatkowych, powołując się na fakt prowadzonego postępowania karnoskarbowego.

Praktyka Przestępstwa karnoskarbowe obejmuje: 

 • Fachowe doradztwo prawne 
 • Sporządzanie opinii i przygotowanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków, zażaleń, apelacji i kasacji 
 • Reprezentowanie przed organami ścigania oraz sądami osób, których interesy wymagają ochrony w toku postępowania karnoskarbowego. Nasi prawnicy są przedstawicielami podejrzanych, oskarżonych, obwinionych i skazanych 
 • Współpracę z Działem Prawa Podatkowego Kancelarii w celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej na wszystkich etapach sprawy; bardzo często postępowanie podatkowe poprzedza bowiem wszczęcie postępowania karnoskarbowego i materiały uzyskane w postępowaniu podatkowym mogą być potem wykorzystywane w postępowaniu karnoskarbowym; dlatego też w celu zabezpieczenia swoich interesów w ewentualnym postępowaniu karnoskarbowym, najlepiej korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika już na etapie postępowania podatkowego lub kontrolnego 

02 Doświadczenie

 • Oprowadzenie do prawomocnego umorzenia postępowania karnoskarbowego przez Sąd I instancji, w sprawie o narażenie na uszczuplenie ponad 1.500.000,00 zł tytułem podatku dochodowego poprzez wykazanie instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego 
 • Doprowadzenie do umorzenia postępowanie w sprawie karnoskarbowej dotyczącej rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku CIT. Sprawa dotyczyła uszczuplenia należności publicznoprawnej na kwotę niemal 1.100.000,00 zł. 
 • Obrona w postępowaniu karnoskarbowym dotyczącym nierzetelnych faktur na kwotę ok. pół miliona zł podatku VAT i doprowadzenie do umorzenia postępowania z powodu wykazania przedawnienia karalności czynu 
 • Obrona w postępowaniu karnoskarbowym dotyczącym bezpodstawnego odliczenia kosztów w podatku dochodowym na kwotę ok. 1,5 miliona zł i doprowadzenie do umorzenia postępowania z powodu wykazania przedawnienia karalności czynu
 • Obrona w postępowaniu karnoskarbowym dotyczącym popełnienia zbrodni fakturowej na kwotę ok. 18 milionów zł podatku VAT. 
 • Obrona w postępowaniu karnoskarbowym dotyczącym brania udziału w wystawianiu nierzetelnych faktur obejmujących kwotę ok. 45 milionów zł podatku VAT. 
 • Reprezentacja zarządu spółki w postępowaniu podatkowym i kontrolnym, w toku których udało się wykazać przed organem podatkowym, że nieprawidłowości przy wystawianiu faktur obejmujących ok. 2 miliony złotych podatku VAT nie są wynikiem czynu zabronionego, a jedynie różnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas