Filipiak Babicz Legal
Powrót

Przestępstwa środowiskowe

01 Opis

Od pewnego czasu można zaobserwować wzmożone kontrole przedsiębiorców przeprowadzane przez organy administracji, które kończą się nie tylko nakładaniem kar administracyjnych, ale także składaniem zawiadomień o przestępstwie. W ramach tych kontroli bardzo istotne są kwestie związane z ochroną środowiska. W przypadku stwierdzenia naruszeń oprócz odpowiedzialności osoby fizycznej, surowe konsekwencje może ponieść także podmiot zbiorowy. Co przy tym istotne, wiele przestępstw środowiskowych może zostać popełnionych w związku z działalnością pozornie niezwiązaną ze środowiskiem. Dlatego tak ważna jest świadomość obowiązujących przepisów, a także podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością. Przede wszystkim warto wprowadzić w przedsiębiorstwie procedury przeciwdziałające nieprawidłowościom i minimalizujące ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla środowiska. W razie wątpliwości zawsze warto też w bieżącej działalności korzystać z pomocy specjalistów, np. w opracowaniu procedur, regulaminów, czy ustaleniu charakteru odpadów. W razie nastąpienia wypadku skutkującego negatywnymi konsekwencjami dla środowiska, świadczyć to będzie przede wszystkim o staranności w działaniu, co w niektórych przypadkach może pozwolić na uniknięcie zarzutów karnych w ogóle, a w innych na złagodzenie odpowiedzialności.

Praktyka Przestępstwa środowiskowe obejmuje:
− fachowe doradztwo prawne
− sporządzanie opinii i przygotowanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków, zażaleń, apelacji i kasacji
− reprezentowanie przed organami ścigania oraz sądami osób, których interesy wymagają ochrony w toku postępowania karnoskarbowego. Nasi prawnicy są przedstawicielami podejrzanych, oskarżonych, obwinionych i skazanych
− reprezentowanie podmiotów zbiorowych w postępowaniach w trybie ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

02 Doświadczenie

− wsparcie inwestorów prowadzących prace budowlane w okolicy terenów zielonych, w tym analiza dokumentacji, ustalenie charakteru prawnego obszaru inwestycji pod kątem ochrony środowiska, zalecenia w zakresie działań mających na celu zapewnienie, że prace będą prowadzone w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko
− reprezentowanie podmiotów z branży produkcyjnej i odpadowej w postępowaniach karnych będących wynikiem złożenia zawiadomienia o przestępstwie przez inspektorów ochrony środowiska

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas