Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót

Restrukturyzacja szpitali

01 Opis

Restrukturyzacja podmiotów medycznych to proces ukierunkowany na poprawę efektywności, jakości opieki zdrowotnej oraz zarządzania zasobami placówki, w tym w szczególności finansami. Może obejmować różnorodne działania, takie jak zmiany organizacyjne, redukcja kosztów, optymalizacja procesów pracy, utrzymanie konkurencyjności jako pracodawcy na rynku medycznym, uwolnienie zasobów na modernizację infrastruktury szpitala, a także dostosowanie się do zmieniających się potrzeb pacjentów i wymagań prawnych. Celem wdrożonej restrukturyzacji jest przede wszystkim zwiększenie efektywności działania szpitala i poprawa jakości świadczonych usług medycznych. Doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami, poprzez restrukturyzację istniejącego zadłużenia, jest jedynie narzędziem do osiągnięcia tak postawionego celu.  

Wdrożenie właściwie dobranego trybu restrukturyzacji daje podmiotom zarządzającym narzędzia adekwatne do ich indywidualnej sytuacji, w tym przede wszystkim komfort czasowy niezbędny do skupienia się na najbardziej newralgicznych obszarach zarządczych operacyjnej działalność medycznej zamiast ciągłego obciążającego zarządzania płynnością.   

 

Wsparcie w ramach usługi restrukturyzacji podmiotów medycznych obejmuje: 

  • zidentyfikowanie obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych i dobór odpowiedniego narzędzia restrukturyzacji; 
  • przygotowanie optymalnego planu funkcjonowania placówki w przyszłości; 
  • wdrożenie działań naprawczych przy wsparciu doświadczonych w branży medycznej menadżerów; 
  • opracowanie propozycji układowych; 
  • wsparcie procesu negocjacji z wierzycielami; 
  • przeprowadzenie procedury głosowania nad układem. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Restrukturyzacji i Upadłości