12.02.2020

Wszczęcie postępowania antymonopolowego w stosunku do SAR Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej

Od 17 stycznia 2018 roku trwa postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez UOKiK, które dotyczy koordynacji zachowań podmiotów działających na rynku agencji brandingowych i reklamowych. SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej zostało założone w 1997 roku. Zgodnie z komunikatem UOKiK, SAR zrzesza ponad 130 podmiotów zajmujących się marketingiem. Jednym z wyników prowadzonego postępowania wyjaśniającego jest wszczęcie postępowania antymonopolowego, o którym informuje UOKiK za pośrednictwem swojej strony internetowej: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16040

Stanowisko SAR dostępne jest pod następującym adresem: http://media.sar.org.pl/81708-stanowisko-stowarzyszenia-komunikacji-marketingowej-sar-w-sprawie-wszczecia-postepowania-antymonopolowego-przez-urzad-ochrony-konkurencji-i-konsumentow-uokik-oraz-publikacji-informacji-z-tym-zwiazanej-przez-urzad-do-wiadomosci-publicznej

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazuje się nawiązywania porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji.

Postępowanie UKOiK ma na celu zbadanie dwóch zarzutów postawionych SAR. Pierwszy z nich dotyczy namawiania agencji brandingowych do brania udziału wyłącznie przetargach, które oferowały opłatę za złożenie oferty (tzw. rejection fee). Według UKOiK taka polityka praktyka może stanowić formę ustalania wspólnych zachowań i może ograniczać konkurencję. SAR wskazuje natomiast, że rejection fee nie dotyczy de facto pobierania opłaty za udział w przetargu, lecz opłaty za wykonanie prac wymaganych od agencji na tym etapie, jednocześnie podkreślając, że decyzja w przedmiocie przystąpienia do przetargu powinna być podejmowana samodzielnie przez każdy podmiot.

Ponadto UOKiK zarzuca SAR tworzenie tzw. „pokojów przetargu”, w którym łączyło wszystkie swoje podmioty, które miały brać udział w poszczególnym przetargu, na platformie elektronicznej. Dodatkowo agencje marketingowe miały ogłaszać w jakich przetargach będą startować. W ten sposób podmioty miały omawiać swoje zamierzenia. Działanie jest kwestionowane przez UOKiK jako takie, które pozwalało na poznawanie zachowania konkurentów, w ten sposób ograniczając konkurencje na rynku agencji marketingowych. SAR wskazuje natomiast, że wymiana informacji pomiędzy podmiotami pozwalało im ocenić bezpieczeństwo i efektywność biznesową zaangażowania środków w postępowaniu przetargowym, pozwalając podjąć jak najbardziej racjonalne decyzje przy zachowaniu realnych warunków konkurencyjnej gry rynkowej.

Prowadzone postępowanie pozostaje istotne nie tylko dla branży reklamowej, ale dla wszystkich podmiotów działających w ramach samoregulacji. Istotna pozostaje bowiem odpowiedź na pytanie o możliwy zakres działań podejmowanych przez organizacje, zrzeszające podmioty działające na określonym rynku. W razie potwierdzenia, że doszło do popełnia czynów ograniczających konkurencję, pojawia się pytanie o dalsze konsekwencje realizowanych działań, w tym możliwości formułowania roszczeń przez poszczególne podmioty branżowe na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W postępowaniu prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszeniu grozi kara finansowa do 10% obrotu. Jako że praktyki jakie zarzuca się SAR-owi podlegają również prawu unijnemu, sprawa będzie się toczyć na podstawie przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej. Jak wskazał w publikacjach UOKiK, zachowanie SAR-u mogło wpłynąć na handel pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

 

Zobacz także:
15.03.2023

UOKiK kontra kryptoreklama w social media. Postępowanie w sprawach przeciwko naruszeniom przepisów antykonkurencyjnych przez influencerów.

12.10.2022

Polecenia od serca czy z ekonomicznym interesem w tle? O rekomendacjach w mediach społecznościowych, których publikacja może dotkliwie zaboleć.

10.10.2022

Prawo wobec reklamy w mediach społecznościowych

06.10.2022

Oznaczanie materiałów reklamowych przez influencerów a różne rodzaje współprac komercyjnych

28.09.2022

Autopromocja w social media – społecznoprawne aspekty autoreklamy influencerów   

16.09.2022

Umowa barterowa i informacja uchroni influencera przed zarzutem kryptoreklamy

08.12.2020

UPRP wyróżnia naszych autorów w konkursie na informację medialną!

02.12.2020

Reklama suplementów diety. Dwie samoregulacje = zdublowanie reguł gry?