02.12.2020

Reklama suplementów diety. Dwie samoregulacje = zdublowanie reguł gry?

Wraz z początkiem 2020 roku weszło w życie Porozumienie Nadawców w sprawie rozpowszechniania reklam suplementów diety.  Jest to porozumienie pomiędzy największymi nadawcami telewizyjnymi na Polskim rynku oraz pomiędzy producentami suplementów diety. Celem samoregulacji było  uzupełnienie wcześniej przyjętych zasad dotyczących reklamowania suplementów diety zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety, który powstał w wyniku samoregulacji producentów suplementów oraz artykułów prawnych zawartych w ustawie o bezpieczeństwie żywności oraz żywienia (suplementy diety w rozumieniu aktualnego brzmienia przepisów prawnych stanowią bowiem żywność) i innych ustawach (w niektórych sytuacjach możemy stosować bowiem regulacje związane z ochroną konkurencji i konsumentów np. ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Wszystkie powyżej przytoczone przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom oraz ochrony ich przed nadużyciami ze stron producentów suplementów diety. Zasady te mają zapewnić, że każdy konsument będzie dostatecznie poinformowany co do działania  danego suplementu diety bez fałszywych sugestii co do działań leczniczych takich produktów.

Kluczowe jest zapoznanie się z konkretnymi wymogami każdego z wyżej wymienionych źródeł, mimo, że w wielu kwestiach te wymogi się pokrywają, są też pomiędzy nimi istotne różnice. W poniższej tabeli przedstawione zostały najistotniejsze przepisy z poszczególnych kodeksów.

Osoby, które chcą pogłębić powyżej opisywaną problematykę, zachęcamy do skorzystania z następujących źródeł:

Kodeks dobrych praktyk reklamowych:

https://www.polfarmed.com.pl/images/rys/dokumenty_aktualnosci_2016/kodeks.pdf

Porozumienie nadawców:

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/samoregulacja-nadawcow/porozumienie-nadawcow—skan.pdf

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Zobacz także:
15.03.2023

UOKiK kontra kryptoreklama w social media. Postępowanie w sprawach przeciwko naruszeniom przepisów antykonkurencyjnych przez influencerów.

12.10.2022

Polecenia od serca czy z ekonomicznym interesem w tle? O rekomendacjach w mediach społecznościowych, których publikacja może dotkliwie zaboleć.

10.10.2022

Prawo wobec reklamy w mediach społecznościowych

06.10.2022

Oznaczanie materiałów reklamowych przez influencerów a różne rodzaje współprac komercyjnych

28.09.2022

Autopromocja w social media – społecznoprawne aspekty autoreklamy influencerów   

16.09.2022

Umowa barterowa i informacja uchroni influencera przed zarzutem kryptoreklamy

20.01.2021

Samoregulacja w branży mediów?

16.12.2020

Nieuczciwe praktyki producentów żywności ukrócone? O nowych kompetencjach IJHARS