adw. Rafał Kowalczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2017 r. ukończył Podyplomowe Studia Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na Uczelni  Łazarskiego w Warszawie.

Laureat 3 miejsca w III edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego  im. prof. Zbigniewa Hołdy w Warszawie.

W 2019 r. z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki, otrzymując nagrodę Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, a następnie został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.


21.06.2021

Wpływ ogłoszenia upadłości dłużnika na sytuację procesową wierzyciela pauliańskiego

09.04.2021

Bezskuteczność względna umowy (art. 59 k.c.)

05.03.2021

Wygaśnięcie roszczenia pauliańskiego – problem łańcucha czynności rozporządzających

19.02.2021

Zarys pojęcia „korzyść majątkowa”

21.01.2021

Sytuacja wierzyciela pauliańskiego w razie ogłoszenia upadłości wobec osoby trzeciej