r.pr. Ewa Błaszczyk

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z dziedziny prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw bankowych. Odzysk wierzytelności trudnych tj. z wątkami upadłościowymi i karnymi to dyscyplina, w której działa aktywnie i z sukcesami. Zajmowała się obsługą prawną, w tym reprezentacją na salach sądowych jednego z największych banków w Polsce. Interesuje się zagadnieniami związanymi ze skargą pauliańską oraz procedurą cywilną.

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w trakcie których obyła półroczne stypendium na Uniwersytecie w Genui. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem włoskim i rosyjskim na poziomie średniozaawansowanym. W kancelarii łączy pracę merytoryczną z obowiązkami menedżera działu prawa cywilnego.


wpływ korzyści majątkowej
10.08.2021

Wpływ zmiany wartości korzyści majątkowej na sytuację wierzyciela pauliańskiego

29.03.2021

Bezskuteczność względna dożywocia (art. 916 k.c.)

02.02.2021

Ochrona wierzycieli w kontekście umów majątkowych oraz umów o podział majątku zawieranych między małżonkami

08.12.2020

Pozyskiwanie informacji o majątku dłużnika na potrzeby skargi pauliańskiej

16.10.2020

Czym jest pokrzywdzenie wierzyciela i jak je wykazać?