apl. adw. Natalia Frygier

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikantka adwokacka w dziale prawa cywilnego. Jej zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, spadkowego oraz tematyki skargi pauliańskiej. Interesuje się także prawem karnym i kryminalistyką.


22.04.2024

Pokrzywdzenie wierzycieli w toku spraw działowych

29.11.2023

Dowody w sprawach ze skargi pauliańskiej

31.05.2023

Zaskarżanie umowy dożywocia oraz darowizny z ustanowieniem służebności osobistej w drodze skargi pauliańskiej

19.09.2022

Skarga pauliańska – sposób na odzyskanie długu

07.07.2022

Konkurencja wierzyciela pauliańskiego z wierzycielem hipotecznym osoby trzeciej

22.03.2022

Skarga pauliańska a czynności procesowe

18.01.2022

Obniżenie opłat od pozwu ze skargi pauliańskiej coraz bliżej!

24.11.2021

Problem określenia żądania pozwu w przypadku łańcucha czynności rozporządzających

30.08.2021

Odwołanie darowizny w stosunku do dłużnika a skarga pauliańska

wpływ korzyści majątkowej
10.08.2021

Wpływ zmiany wartości korzyści majątkowej na sytuację wierzyciela pauliańskiego

09.04.2021

Bezskuteczność względna umowy (art. 59 k.c.)

29.03.2021

Bezskuteczność względna dożywocia (art. 916 k.c.)

18.11.2020

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli spadkobiercy (art. 1024 k.c.)

16.10.2020

Czym jest pokrzywdzenie wierzyciela i jak je wykazać?

13.10.2020

Czym jest przesłanka świadomości pokrzywdzenia wierzyciela i jak ją wykazać?