Filipiak Babicz Legal
Powrót

Forensic and Internal Investigations

01 Opis

Forensic investigation to inaczej dochodzenie z wykorzystaniem metod kryminalistycznych, w tym także przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz wnikliwej analizy danych. 

Natomiast internal investigation odnosi się do wewnętrznego dochodzenia dotyczącego wewnętrznych spraw organizacji. Często są reakcją na zgłoszone nieprawidłowości, jednak mogą być też przeprowadzone w ramach due dilligence, np. przez zawarciem dużej transakcji, czy w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi. 

Wewnętrzne dochodzenia mają dla przedsiębiorców bardzo dużą wartość. Pozwalają rozwiązywać pojawiające się problemy, wyjaśniać ich przyczyny i zapobiegać ich ponownemu występowaniu, przez co tworzy się lepsze środowisko pracy, a ponadto pomagają w osiągnięciu stanu bezpieczeństwa prawnego, którego beneficjentami są zarówno zarząd, jak i pracownicy oraz kontrahenci. 

Jest to jednak niełatwe zadanie, dlatego warto w tym zakresie skorzystać z pomocy specjalistów, którzy na wstępie przygotują odpowiednie regulacje i procedury, a w razie potrzeby wspomogą też przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia. 

Praktyka Forensic and Internal Investigations obejmuje: 

  • przeprowadzanie audytów 
  • ocenę wewnętrznych regulacji pod kątem zgodności z prawem  powszechnie obowiązującym (compliance) 
  • opracowywanie wewnętrznych regulacji i procedur wewnętrznych, w szczególności dotyczących przeprowadzania internal investigations 
  • wsparcie w przeprowadzaniu internal investigations 
  • szkolenia z zakresu przeprowadzania forensic and internal investigations 

02 Doświadczenie

  • przeprowadzanie wewnętrznych audytów 
  • opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur, w szczególności w zakresie tzw. „sygnalistów” 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas