Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Własności Intelektualnej
Powrót

Life sciences

01 Opis

Life sciences

Realizujemy projekty interdyscyplinarne, dotyczące głównie ochrony zdrowia i nowych technologii w branży medycznej. Członkowie Zespołu są powołani do składu Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz zostali odznaczeni medalem honorowym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za działalność na rzecz środowiska lekarskiego. 

 • Bieżąca obsługa podmiotów działających w obszarze biotechnologii i ochrony zdrowia  
  • Kompleksowa obsługa podmiotów działąjących w branży   
  • Udział w sporach sądowych oraz w postępowaniach administracyjnych 
  • Wsparcie w procesach legislacyjnych  
  • Współpraca z izbami lekarskimi 
  • Ocena przekazów reklamowych dotyczących ochrony zdrowia  

FMCG

Kancelaria posiada duże doświadczenie w obsłudze branży FMCG, doradzając producentom i dystrybutorom na różnych etapach wprowadzania produktów do obrotu oraz w zakresie różnych czynności podejmowanych w związku z tym faktem (m.in. w zakresie oceny przekazów marketingowych czy konieczności ochrony praw własności intelektualnej). Reprezentujemy w negocjacjach, działamy w razie zwiększonego zainteresowania działaniami podmiotu ze strony inspekcji.  

 • Obsługa branży FMCG  
  • Audyty 
  • Wsparcie na różnych etapach wprowadzania produktów do obrotu 
  • Obsługa bieżąca (m.in. w zakresie oceny przekazów marketingowych czy konieczności ochrony praw własności intelektualnej) 
  • Aktywny udział w postępowaniach administracyjnych (czynności kontrolne) oraz przed sądami powszechnymi  
  • Ocena umów handlowych 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Własności Intelektualnej