Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót

Reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

01 Opis

Doradzamy przy negocjowaniu, zawieraniu, wykonywaniu, rozwiązywaniu oraz zabezpieczaniu wykonania umów z podmiotami w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Wspieramy przede wszystkim podmioty z branży finansowej, pożyczkodawców, dostawców towarów i usług oraz wynajmujących powierzchnie komercyjne. Wspieramy inwestorów w zakresie przeprowadzenia sprzedaży przedsiębiorstw w ramach procedury przygotowanej likwidacji tzw. pre-packów, Działania kancelarii obejmują wszystkie spory, które mają wpływ na proces restrukturyzacyjny.  Opracowujemy, negocjujemy i opiniujemy związane z restrukturyzacją zobowiązań porozumienia przed- i okołoukładowe (w sczególności umowy standstill, pactum de non petendo, umowy o finansowanie, w przedmiocie zabezpieczenia na majątku). 

 

Wsparcie prawne dla wierzycieli obejmuje: 

 • reprezentację w dochodzeniu należności od dłużników w restrukturyzacji i upadłości, w szczególności sporządzanie zgłoszeń wierzytelności oraz podejmowanie innych czynności umożliwiających wierzycielowi aktywny udział w postępowaniu, 
 • ochronę interesów wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym analizę propozycji układowych, planów restrukturyzacynych, spisów wierzytelności i innych dokumentów tworzonych w toku postępowań, reprezentowanie wierzycieli w radzie wierzycieli,
 • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych związanych z restrukturyzacją i upadłością, 
 • analizę i pomoc w zabezpieczeniu wykonania umów na wypadek zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności kontrahenta (w szczególności w projektach finansowych, z dziedziny najmów i leasingów), 
 • reprezentację klientów w trakcie negocjacji postanowień i zawierania umów lub innych porozumień pozaukładowych związanych z restrukturyzacją, 
 • przygotowanie wniosków restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym w ramach przygotowanej upadłości (tzw. pre pack), wniosków o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. 

02 Projekty

Spółka z branży nieruchomościami i obrotu wierzytelnościami 

 • obsługa procesu nabycia przedsiębiorstwa od syndyka w całości,  
 • przygotowanie i weryfikacja dokumentów dotyczących przetargu prowadzonego na podstawie Prawa upadłościowego, 
 • bieżący kontakt z syndykiem oraz innymi wierzycielami. 

Banki i instytucje finansowe 

 • dochodzenie roszczeń w postępowaniach restrukturyzacyjnych grupy spółek z branży budowlanej,  
 • udział w pracach powołanej w postępowaniu rady wierzycieli,  
 • analiza przygotowywanych przez zarządcę dokumentów oraz w razie konieczności przygotowywanie środków zaskarżenia, w tym zastrzeżeń do przyjętego układu. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Restrukturyzacji i Upadłości