Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót

Upadłość konsumencka

01 Opis

Kompleksowo wspieramy niewypłacalne osoby fizyczne w przeprowadzaniu procesu oddłużenia. Doradzamy w zakresie wystąpienia podstaw oraz analizy opłacalności przeprowadzenia postępowania upadłościowego konsumenta. 

Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości oraz doradzamy klientom na etapie po jej ogłoszeniu. Opiniujemy projekty planów spłaty oraz pomagamy klientowi przygotować jego stanowisko w sprawie. W miarę konieczności składamy wnioski o wyłączenie poszczególnych składników majątku z masy upadłości bądź ustalenie innych proporcji podziału wynagrodzenia konsumenta pomiędzy syndykiem a upadłym. 

 

Nasze wsparcie obejmuje: 

  • Analizę sytuacji majątkowej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 
  • Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości 
  • Bieżące wsparcie w kontaktach z syndykiem po dniu ogłoszenia upadłości 
  • Doradztwo na etapie przygotowania stanowiska do projektu planu spłaty
  • Składanie wniosków o wyłączenie z masy upadłości poszczególnych składników majątku dłużnika 

02 Projekty

Upadłość konsumencka byłego członka zarządu spółki 

Przygotowujemy dokumenty oraz doradzamy w trakcie postępowań upadłościowych osób fizycznych, które odpowiadają za długi zarządzanych przez siebie spółek, doprowadzając do umorzenia zobowiązań. 

 

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 

Przygotowujemy dokumenty oraz doradzamy w trakcie postępowań upadłościowych osób fizycznych, których zadłużenie powstało w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Restrukturyzacji i Upadłości