Tymczasowy
areszt

prof. UAM adw. dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach

Doktor habilitowana nauk prawnych

Adwokat 

ekspert z zakresu prawa karnego.

Wykładowca akademicki z uznanym dorobkiem naukowym (kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego) oraz czynny adwokat.

Umiejętnie łączy praktykę z teorią, co wykorzystuje w swoich publikacjach.

W obrębie jej zainteresowań pozostaje przede wszystkim prawo karne gospodarcze i skarbowe.

Prowadzi także zajęcia z prawa karnego i procesu karnego dla aplikantów adwokackich przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

 

Brak wpisów