Tymczasowy
areszt

Wiktoria Licha

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Coroczna stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Seminarzystka w zakładzie postępowania karnego. Wolontariuszka fundacji społeczno-edukacyjnej, zajmującej się wystąpieniami publicznymi. Praktykantka w ramach praktyk wakacyjnych 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej zainteresowania to prawo karne, postępowanie karne, prawa człowieka oraz kryminalistyka.


21.09.2023

Co zamiast tymczasowego aresztowania? – kto i w jaki sposób może wpłacić poręczenie majątkowe?

21.06.2022

Tymczasowe aresztowanie w spółce a compliance c.d.

07.03.2022

Tymczasowe aresztowanie oczami Court Watch

zmiana tymczasowego aresztowania
06.09.2020

Możliwości w zakresie zmiany tymczasowego aresztowania

03.09.2020

Zdalne posiedzenia aresztowe, a rzetelność procesu

03.09.2020

Sprzeciw prokuratora a warunkowe tymczasowe aresztowanie