Tymczasowy
areszt
Marta Hermanowicz

adw. Marta Hermanowicz

Adwokat

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu karnym.

W ramach swojej praktyki zajmowała się sprawami z zakresu prawa karnego – na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

Autorka publikacji z dziedziny postępowania karnego, aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa i postępowania karnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych gospodarczych.

Specjalizuje się w tzw. przestępstwach bankowych oraz przestępstwach białych kołnierzyków.

Ponadto zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.


08.06.2022

Obawa matactwa a tymczasowe aresztowanie

31.01.2022

Zasadność zatrzymania, czyli kiedy zatrzymanie jest bezpodstawne