Tymczasowy
areszt

Zatrzymanie

Zatrzymanie, a więc moment, w którym funkcjonariusze Policji lub innych uprawnionych organów pozbawiają Cię wolności. Nie ma jednej reguły co do sposobu zatrzymania, decyduje o tym dowódca grupy przy uwzględnieniu wielu czynników, w tym także wytycznych od swoich przełożonych. Najczęściej jednak zatrzymania odbywają się o godz. 6 rano w miejscu zamieszkania, kiedy istnieje największa szansa na zastanie danej osoby w domu. Można także się spotkać z zatrzymaniami w miejscu pracy, które niestety najczęściej nakierowane są na wywołanie dodatkowego efektu zatrzymania. Nierzadko odbywa się to w obecności przedstawicieli mediów.

Od tego momentu zaczyna się walka o Twoją wolność, dlatego im szybciej skontaktujesz się ze swoim prawnikiem, tym lepiej. Być może zdąży on jeszcze dotrzeć na miejsce zatrzymania, jeżeli np. jednocześnie dokonywane jest przesłuchanie. Pamiętaj, że najlepszym rozwiązaniem jest milczenie. Choć funkcjonariusze Policji mogą wywierać naciski, bądź pod pozorem rzekomych korzyści nakłaniać do złożenia wyjaśnień, pod żadnym pozorem nie ulegaj tej presji. Raz złożone wyjaśnienia na zawsze pozostają w materiale dowodowym.

Następnie zostaniesz przewieziony albo bezpośrednio do właściwej prokuratury albo do Punktu Osób Zatrzymanych, gdzie będziesz oczekiwał na przesłuchanie przez prokuratora. Najczęściej przesłuchanie nastąpi po upływie ok. 24 godzin, co w założeniu ma pozwolić organom na skompletowanie materiału dowodowego niezbędnego do wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. W trakcie przesłuchania zostaniesz poinformowany o treści postawionych zarzutów. Jeżeli korzystasz już z pomocy prawnika, to może on wziąć udział w tym przesłuchaniu razem z Tobą. Po przedstawieniu zarzutów prokurator po raz pierwszy oficjalnie będzie chciał usłyszeć Twoje wyjaśnienia. Wcześniejszy kontakt z obrońcą pomoże Ci ustalić wspólną strategię co do dalszego działania w sprawie.

Powyżej wskazaliśmy jedynie bardzo ogólne informacje. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej w tekstach naszych specjalistów.

Zapraszamy do lektury!


13.12.2022

Adwokat z zatrzymanym już od początku

31.01.2022

Zasadność zatrzymania, czyli kiedy zatrzymanie jest bezpodstawne