Tymczasowy
areszt

adw. Zuzanna Kanke

Adwokat

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów w zakresie Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. W kancelarii FILIPIAKBABICZ realizuje zadania bieżącej obsługi prawnej klientów indywidualnych i biznesowych, głównie z zakresu prawa karnego i rodzinnego.


06.09.2020

Automatyzm działań Prokuratury w odniesieniu do wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania a zaistnienie „szczególnych okoliczności sprawy” uniemożliwiających ukończenie postępowania w terminie.

dowód areszt
05.09.2020

Dowód z pomówienia współpodejrzanego jako przesłanka tymczasowego aresztowania