Tymczasowy
areszt

dr Magdalena Kowalewska-Łukuć

Doktor nauk prawnych 

wykładowca akademicki,

zajmuje się tematyką prawa karnego w tym także prawa karnego gospodarczego i skarbowego,

autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.


28.04.2021

Stosowanie tymczasowego aresztowania – praktyka i statystyka