Tymczasowy
areszt

dr hab. Magdalena Kowalewska-Łukuć

Doktor habilitowany nauk prawnych 

wykładowca akademicki,

zajmuje się tematyką prawa karnego w tym także prawa karnego gospodarczego i skarbowego,

autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.


27.09.2022

Co zamiast tymczasowego aresztowania? Nieizolacyjne środki zapobiegawcze

28.04.2021

Stosowanie tymczasowego aresztowania – praktyka i statystyka