Tymczasowy
areszt

Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania

Jeżeli sąd zdecyduje o zastosowaniu tymczasowego aresztowania to na taką decyzję służy zażalenie. Należy je wnieść w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia o tymczasowym aresztowaniu (jeżeli strona była obecna przy ogłoszeniu) albo 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Warto pamiętać, że termin ten biegnie osobno dla podejrzanego i jego obrońcy, tzn. że każdy może wnieść zażalenie w innych terminach.

Zażalenie jest to środek odwoławczy, w ramach którego podważa się argumentację sądu I instancji. Jest ono rozpatrywane przez organ wyższego rzędu, czyli najczęściej przez właściwy sąd okręgowy. Pamiętaj, że zażalenie wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Teoretycznie zażalenie na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania powinno zostać rozpoznane niezwłocznie, natomiast w praktyce zdarza się, że na jego rozpoznanie czeka się nawet do 2 miesięcy.

Chociaż zażalenie na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania możesz napisać samodzielnie, to jednak warto powierzyć to specjalistom. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na znaczny stopień sformalizowania tego pisma procesowego, co przy połączeniu z jego wagą dla osoby osadzonej sprawia, że ciężar gatunkowy tego pisma jest wręcz niezwykły. Konieczne jest umiejętne wskazywanie tzw. zarzutów odwoławczych będących konsekwencją błędnego – w naszej ocenie – zastosowania przesłanek stosowania środków zapobiegawczych.

Moment rozpoznania środka odwoławczego jest bardzo ważny, gdyż jest to w zasadzie pierwsza szansa na uchylenie lub zmianę tego środka. Na następną trzeba będzie czekać aż do momentu, kiedy rozważane będzie dalsze stosowanie tego izolacyjnego środka zapobiegawczego.

Powyżej wskazaliśmy jedynie bardzo ogólne informacje. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej w tekstach naszych specjalistów.

Zapraszamy do lektury!


27.09.2022

Co zamiast tymczasowego aresztowania? Nieizolacyjne środki zapobiegawcze

zmiana tymczasowego aresztowania
06.09.2020

Możliwości w zakresie zmiany tymczasowego aresztowania