Tymczasowy
areszt

Przed zatrzymaniem

Wbrew pozorom zatrzymanie i dalsze tymczasowe aresztowanie nie są pierwszymi działaniami organów w danej sprawie. Najczęściej są one poprzedzone wielotygodniowymi czynnościami operacyjnymi, lub nawet postępowaniem przygotowawczym prowadzonym w sprawie. Z uwagi na charakter tych czynności są one niejawne, lub bardzo trudno się o nich dowiedzieć. Jeżeli jednak dowiesz się, że jest prowadzone postępowanie w sprawie, w której potencjalnie możesz występować w charakterze podejrzanego, to warto powziąć określone kroki.

Po pierwsze, warto skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, który oceni powagę sytuacji, oraz doradzi czy warto podejmować jakieś ruchy wyprzedzające. Bardzo ważne jest, aby Twoi najbliżsi mieli dane kontaktowe do wybranego przez Ciebie prawnika. To znacząco przyspiesza działanie w momencie, w którym już dojdzie do zatrzymania. Wtedy nie musisz już podejmować nerwowych ruchów i zdawać się na nieznaną osobę.

Dobrym ruchem będzie też zabezpieczenie pewnej sumy pieniędzy, którą powierzysz osobie zaufanej. Kwota ta przyda się na pokrycie bieżących wydatków Twoich najbliższych przez czas przebywania w areszcie. Kwota ta może też być przydatna na zapłatę za usługi prawnicze lub na ewentualne poręczenie majątkowe.

Warto również zgromadzić wszelką dokumentację, która może być dla Ciebie pomocna, tj. będzie świadczyć o Twoich dobrych zamiarach, dochowaniu staranności itp. Pamiętaj jednak, żeby ich udostępnienie uzgodnić ze swoim prawnikiem!

Powyżej wskazaliśmy jedynie bardzo ogólne informacje. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej w tekstach naszych specjalistów.

Zapraszamy do lektury!


28.04.2021

Stosowanie tymczasowego aresztowania – praktyka i statystyka

04.01.2021

Problematyka dostępu do akt w sytuacji tymczasowego aresztowania podejrzanego

29.09.2020

Tymczasowe aresztowanie w spółce a compliance